Juletrepynting på Handelsstedet Bærums Verk

Hvert år når det stunder mot jul er Bærum Husflidsforening på plass med selvlaget julepynt. Handelstedet sørger for at trærne står klare med fot og lys. Resten tar foreningen seg av.

Hvert tre får sitt særpreg, men «husflidstilen» er gjennomgående.