God høst til alle sammen!

Vi ses på Bærums Verk på Høsttakkefesten 16. september 2017 . Alle barn er velkommen til å

komme og lage hoppetau med oss!