Kursplan våren 2018

Kursplanen våren 2018 er nå i trykken. Den vil bli sendt ut til alle medlemmer før jul.

Kursene er også lagt ut her på hjemmesiden vår.

Det blir en liten prisstigning på kursene i 2018 for å dekke høyere lærerlønninger. Lærerlønningen har vært den samme i flere år, men nå er timeprisen satt opp med kr. 25,- til kr. 325,-.

Hilsen
Annechen