Temamøte: Liv i leire

Onsdag 17. januar 2018 kl. 19-21 blir det Liv i leire på Wøyen Gård hos husflidsforeningen. Alle er hjertelig velkommen til et foredrag om leire og det gode liv med å jobbe med leire , kreativ og sosial utfoldelse, holdt av Sissel Brevik. Servering, kaffe/te/sveler og utlodning