Ledig stilling (80%) som daglig leder

Daglig leder Annechen Ree har sagt opp sin stilling for å gå over i pensjonistenes rekker, og vi søker nå hennes etterfølger. Har du passende kvalifikasjoner oppfordrer vi deg til å søke.

Om stillingen:

Vi søker en daglig leder i 80% stilling som har god kjennskap til husflid. Egen interesse og utøvelse av en husflidsaktivitet er en fordel. Vi ønsker oss en person som har god rolleforståelse inn i en slik stilling, og som derigjennom kan gi våre medlemmer en opplevelse av en daglig leder som balanserer arbeidet både som kaptein og lagspiller. Daglig leder rapporter direkte til styret av foreningen, som også er arbeidsgiver.

Ansvarsområde:

 • Organisere kursvirksomheten, vedlikeholde og publisere nettsiden
 • Betjene vårt kontor og besvare alle henvendelser samt å daglig stå for salg ved utsalget vårt
 • Alt forefallende kontorarbeid, som f. eks. medlemsregistrering, skrive søknader og rapporter, fakturere, arkivere, regnskapsoppgaver
 • Ha kontakt med relevante samarbeidspartnere så som fylkeshusflidslaget, Norges Husflidslag og andre kontakter vi har innen kultursektoren
 • Møteplikt og referent på styremøter og andre møter ved behov
 • Andre oppgaver ved behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap, forståelse, egeninteresse for håndarbeid og husflid
 • Dokumenterte gode IT-kunnskaper
 • Dokumentert god økonomisk forståelse
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Utadvendt og kontaktskapende med godt humør
 • Fleksibilitet, god rolleforståelse, omgjengelig.

Styret i Bærum Husflidsforening som arbeidsgiver vil kunne tilby gode betingelser.

Søknadsfrist 12. juni 2018.

Skriftlig søknad sendes Styreleder Kirsten Richter, Bærum Husflidsforening, Postboks 30, 1333 Kolsås.

Har du spørsmål kan du henvende deg til Kirsten Richter, mob. 975 14 099.

Stillingsannonse