Temamøte 23.10.19

Tredreiing – fra historiske tider til i dag.

Vi får besøk av tredreier og kunstner Reinhold Conrad som tar oss med på dreiingens historie fra brukskunst til kunst. Tredreiing er utbredt over hele verden og har fått en voldsom utvikling de siste tiårene. Conrad vil også ta med dreide gjenstander og vise hvordan han selv jobber med faget.

Servering av gratis kaffe/te og sveler, samt lotteri hører med på foreningens temamøter! Håper vi sees