Ungdomsinstruktørkurs september 2021 -søknadsfrist 27.08.21

 • 21
 • Sep
 • Sted:
 • Tidspunkt: -
 • - ganger
 • Kontaktperson: - Tlf:
 • Pris: ,- Kursnummer:
 • Ting å ta med:
 • Vis på kart (Google Maps)

Er du mellom 14-20 år, og interessert i håndarbeid og/eller sløyd? Ung Husflid i Bærum Husflidsforening skal i høst arrangere et kurs for ungdommer som kan være hjelpere og ledere for Ung Husflid i Bærum. Vi har en husflidsklubb en kveld i måneden, jule- og påskeaktiviteter to ganger i året, pluss at vi har forskjellige weekendkurser, et julegave -verksted og også vår populære Kreativ Sommerskole første uken i sommerferien.

Til virksomheten vår trenger vi mange «hjelpende hender», og det er også viktig at dere unge lærer teknikkene, slik at kunnskapen føres videre. Vi er så heldige at vi har søkt og fått penger fra Sparebankstiftelsen DNB slik at deltakerne får betalt for å være med på kurset. I Ung Husflid i Bærum får de som hjelper til 350,- for en kveld og 700,- for hel dag.

Kurset går over to helger; 17.-19. og 24.-26. september. Fredag fra 17.00-20.00 og lørdag-søndag fra 10.00-16.00. Det blir fire hele og to halve dager, til sammen 3.500,- i honorar til hver deltaker.

De som søker og får plass på kurset må binde seg til begge helgene og må også si ja til å delta på i alle fall noen av aktivitetene våre. Innholdet i kurset vil være noe teori, bl. annet et kurs i enkel førstehjelp, men mest praktisk innføring i forskjellige teknikker innen sying, snekring, veving og andre aktiviteter vi har, f.eks. toving, stofftrykk etc.

Slik søker du om å få være med;

Send e-post til post@baerumhusflid.no med emnefelt «søknad til kurs for ungdomsinstruktører»og svar på punktene under fra 1-6;

 1. Navn og adresse
 2. Fødselsdato
 3. Telefonnummer du kan nås på
 4. Enkel begrunnelse for hvorfor du vil være med på kurset, f. eks. du liker å holde på med håndarbeid, snekring…., du liker å hjelpe og å være sammen barn…
 5. JA/NEI . Du har snakket med dine foreldre om at du søker om plass på kurset disse weekendene og de er innforstått med at du må møte opp alle dagene.
 6. Navn og tlf.nummer til forelder

Søknadsfrist: 27. august 😊