HK0619 Festbunad dame dag

 • 11
 • Sep
 • Sted: Sømateliéet
 • Tidspunkt: 10:00 - 13:00
 • Onsdag - 10 ganger
 • Kontaktperson: Kirsten S. Anker - Tlf: 99798882
 • Pris: 3200,- Kursnummer: 619
 • Ting å ta med: Sysaker og evt egen symaskin.
 • Vis på kart (Google Maps)

Les info på kurs HK0519.

Vennligst kontakt kurslærer før kursstart for type bunad.

Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding til kontoret.
Påmeldingskjema:

(* = obligatorisk)

Ditt navn: *

Fødselsdato: *

E-post: *

Adresse: *

Postnr: *

Sted: *

Tlf.nr.:

Ditt medlemsnummer i Husfliden:

Kursnr*

Om du har noe mer å meddele:

Betingelser og betalingsvilkår:

 • Påmeldingen er bindende
  • Ved avmelding innen 14 dager før kurs-/studieringstart kr. 100.– i administrasjonsgebyr
  • Etter dette må hele kurs-/ringavgiften betales
  • Du får tilsendt brev med nærmere informasjon om kurset/studieringen og giro for innbetaling av kurs/ringavgiften ca. 14 dager før oppstart
  • Kurs/ringavgiften må betales før kurs-/studieringstart
 • Du får beskjed dersom kurset/studieringen allerede er fulltegnet, blir utsatt eller avlyst.
 • Kurs-/ringavgiften refunderes bare ved sykdom med legeerklæring, overtegning eller avlysning av kurs/ring
 • Medlemmer av Norges Husflidslag får 10% reduksjon på kursavgiften og 20% på ringavgiften (prisen i parentes)
 • Eventuelle materialer kommer i tillegg til kurs-/ringavgiften
 • Er du under 18 år må du ha bekreftelse fra forelder om at du har anledning til å delta på kurs/studiering

Jeg har lest betingelsene og betalingsvilkårene og aksepterer disse *

*