VK0322 Bunadskjorte dame & herre

 • 19
 • Jan
 • Sted: Wøyen Gård
 • Tidspunkt: 18:00 - 21:00
 • Onsdag - 8 ganger
 • Kontaktperson: Kristin E. O. Bjørum - Tlf: 45619453
 • Pris: 2160,- Kursnummer: 322
 • Ting å ta med: Sysaker og skrivesaker
 • Vis på kart (Google Maps)

Brodering og søm av linskjorte til Bærumsbunadene. Ta med sy- og skrivesaker. Kurslærer kan hjelpe til med andre skjorter hvis du har sømbeskrivelse.

Kontakt kurslærer ved påmelding.

Symaskin kan lånes på huset.
Utgifter til materialer kommer i tillegg tilkursavgiften.

Kurset går over 8 onsdager kl 18-21 fra 19.januar til 16.mars. Det er ikke kurs uke 8.
Påmeldingskjema:

(* = obligatorisk)

Ditt navn: *

Fødselsdato: *

E-post: *

Adresse: *

Postnr: *

Sted: *

Tlf.nr.:

Ditt medlemsnummer i Husfliden:

Kursnr*

Om du har noe mer å meddele:

Betingelser og betalingsvilkår:

 • Påmeldingen er bindende
  • Ved avmelding innen 14 dager før kurs-/studieringstart kr. 100.– i administrasjonsgebyr
  • Etter dette må hele kurs-/ringavgiften betales
  • Du får tilsendt brev med nærmere informasjon om kurset/studieringen og giro for innbetaling av kurs/ringavgiften ca. 14 dager før oppstart
  • Kurs/ringavgiften må betales før kurs-/studieringstart
 • Du får beskjed dersom kurset/studieringen allerede er fulltegnet, blir utsatt eller avlyst.
 • Kurs-/ringavgiften refunderes bare ved sykdom med legeerklæring, overtegning eller avlysning av kurs/ring
 • Medlemmer av Norges Husflidslag får 10% reduksjon på kursavgiften og 20% på ringavgiften (prisen i parentes)
 • Eventuelle materialer kommer i tillegg til kurs-/ringavgiften
 • Er du under 18 år må du ha bekreftelse fra forelder om at du har anledning til å delta på kurs/studiering

Jeg har lest betingelsene og betalingsvilkårene og aksepterer disse *

*