HOLDBART

Kunnskap om materialer og teknikker er en forutsetning for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger nær oss var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår immaterielle kulturarv.

Anne Guri Gunnerød er husflidskonsulent i Akershus holdt foredrag rundt tema «Holdbart», som er Norges Husflidslags tema for de neste fire årene.

Ullsåler av gammelt pledd – holdbart handler også om å utnytte det vi har og tenke nytt!
Å lappe og reparere kan bli utsmykning og dekor, og tilføre noe ekstra til dine tekstiler.