VR1523 Tredreiing

  • 16
  • Jan
  • Sted: Rykkinn
  • Tidspunkt: 10:00 - 14:00
  • Mandag - 13 ganger
  • Kontaktperson: Jan Henrik Vasaasen - Tlf: 92210731
  • Pris: 1300,- Kursnummer: 1523
  • Ting å ta med: eget verktøy og emner
  • Vis på kart (Google Maps)

De som deltar har gått på kurs i tredreiing.

Vi møtes 13 mandager kl. 10.00-14.00 i midelrtidige lokaler på Berger Sykehjem på Rykkinn.

Adr. Valkyrieveien 13, 1349 Rykkinn.

Dreiebenk kan lånes – ta med eget verktøy og emner.