Aktiviteter i Bærum Husflidsforening

Bærum Husflidsforening ivaretar håndverkstradisjoner, gamle og nye, gjennom foreningens kurs, studieringer, møtevirksomhet, utstillinger og andre aktiviteter.

Vi er en stor og aktiv forening med en omfattende kursvirksomhet, ca. 90-100 kurs og 16 studieringer pr. år, temamøter, husflidskaféer, fikselaug og ikke minst kurs og aktiviteter for barn og unge. Dato og sted for disse arrangementene finner du i vår kurskatalog og i aktivitetskalenderen.