Aktiviteter i Bærum Husflidsforening

Bærum Husflidsforening ivaretar tradisjonene gjennom foreningens kurs, studieringer, møtevirksomhet, utstillinger og demonstrasjoner.

Vi er en aktiv forening med en omfattende kursvirksomhet, ca. 90-100 kurs og 16 studieringer pr. år, og to store årlige arrangementer:

  1. Wøyendagen, den første lørdag etter pinsen og
  2. Husflidsmarked siste lørdag i november

I tillegg har vi en rekke møter og foredrag, samt turer både innenlands og utenlands, disse er listet opp her under aktiviteter.