Krav -vilkår for tildeling av stipend fra Petra Venås Legat