Vedtekter-for-Bærum-Husflidsforening-med-endringer-fra-årsmøtet-4. mars 2015