UTSATT temamøte 21.okt. – Vev som skulptur med Aurora Passero

Grunnet pandemien ser vi oss nødt til å utsette dette arrangementet. Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta, og det er ikke mange som får plass med 1m avstand i salen vår. Vi vil finne ny dato når det igjen er mulig å gjennomføre som planlagt.

Aurora Passeros arbeider i vevd og farget nylon kan oppleves som monumentale installasjoner i sjiktet mellom skulptur og maleri. Passero er født og oppvokst i Oslo, og utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo ved fagområdet for tekstil samt ved Glasgow School of Art. Hun har holdt en rekke utstillinger, og i 2018 ferigstilte hun et større direkteoppdrag for Stortingets nye lokaler i Oslo.

Det er gratis inngang og enkel servering. Husk å melde deg på til post@baerumhusflid.no