Petra Venås legat – søk om stipend innen 1.desember

Stipendet på inntil kr 10.000 gis til en verdig søker som har et prosjekt, ønske om å delta i eller utvikle et kurs e.l. som stimulerer til bevaring og formidling av gamle teknikker eller nyskapning innenfor husflidshåndverk og -aktiviteter i vårt lokalmiljø.

Alle kan søke om stipend, og vi oppfordrer også unge til å sende inn søknad.

Kriteriet for å få stipend er at du i etterkant holder kurs eller et foredrag for Bærum Husflidsforening samt sender inn dokumentasjon på hvordan stipendet er anvendt.

Søknadsfristen er 1. desember hvert år. Merk søknaden ”Stipend Petra Venås legat” og send den til epostadresse: post@baerumhusflid.no

Stipend til håndverk av alle slag
Petra Venås