Ungdomsinstuktørkurs høsten 2021

Med midler fra SparebankstiftelsenDNB gjennomførte Ung Husflid i foreningen et kurs for opplæring av ungdommer til å bli instruktører på aktiviteter for barn.

For å delta på kurset måtte man sende inn søknad og begrunne hvorfor man øsnket å være med. Vi mottok fjorten søknader, og hadde gleden av å tilby alle kursplass.

Kurset gikk over to helger i september 2021, og ungdommene fikk innføring i blandt annet søm, sløyd, vev og brikkevev, samt enkel førstehjelp. Det ble også lagt vekt på hvordan man hjelper og oppmuntrer barn i aktivitet, og samtaler rundt det å være et godt forbilde.

Kolrosing – gammel dekorteknikk
Spikking er gøy!
vevde småvesker
Opplæring av brikkevev

Flere av ungdommene som deltok har allerede hjulpet til på noen aktiviteter før jul, og vi gleder oss til å kunne ha de med på laget i videre arbeid for Ung Husflid.