Kretsrepresentantsmøte 6. mars kl. 18

Den 6. mars kl.18-21 blir det møte for nye og «gamle» kretsrepresentanter.

Møte vil finne sted på Høvik i Sonja Henies vei 8.

Kretsrepresentantene i Bærum husflidsforening velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Det kan være flere representanter for hver krets. Representanter i samme krets samarbeider om oppgavene.

Oppgavene er blant annet å bidra ved arrangementer som Wøyendagen og julemarkedet, bringe informasjon videre om aktivitetene i husflidsforeningen i sitt distrikt, være behjelpelig med kjøring av medlemmer som trenger det og etter tur være med å hjelpe til i kaffe komitéen.

Det blir lett servering og hyggelig samvær.