Temamøte 17. april kl. 18:00

På temamøte 17. april kl. 18-21 vil Inger Sjøberg kåsere om turene som er foretatt til ulike
vev messer de siste årene og hva som kommer opp av vev messer i 2024/25. Vi vil også få
innblikk i utvekslingen med husflidsklubben i England. Det er nå nedsatt en egen
utvekslingskomité og medlemmene her vil fortelle om arbeidet og reisene.

Medlemmer fra husflidsklubben i England kommer på besøk til Bærum husflidsforening i 2025, dette vil det bli orientert nærmere om på møte. Som vanlig blir det kaffe/te og noe å bite i.

Temamøte foregår i våre midlertidige lokaler på Høvik.