Aktivitetskalender høst 2024

I tillegg til kurs og læringsverksteder har vi en rekke arrangementer i løpet av høsten. Dette er blant annet temamøter, Ung Husflid, husflidskaféer m.m. Oversikt over alle arrangementene finner du her:

Dato Hva Hvor Tid
ons. 21.08. Husflidskafé/reparasjon Wøyen kl. 18-21
ons. 28.08. Husflidskafé/reparasjon Presterud kl. 18-21
sønd. 25.08 Ungdomsklubb Presterud kl. 15-18
29.08-01.09 Sandvika Byfest Sandvika kl. 11-16
tors. 29.08 Husflidskafé/reparasjon Eiksmarka kl. 18-20
tors. 05.09 Ung Husflid/torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
lørd. 07.09 Åpen dag/familiedag Wøyen kl. 11-16
onsd. 11.09 Husflidskafé/reparasjon Wøyen kl. 18-21
onsd. 18.09 Temamøte Wøyen kl. 19-21
tors. 19.09 Ung Husflid/torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
sønd. 22.09 Ungdomsklubb Presterud kl. 15-18
onsd. 25.09 Husflidskafé/reparasjon Presterud kl. 18-21
torsd. 26.09 Husflidskafé/reparasjon Eiksmarka kl. 19-20
onsd. 09.10 Husflidskafé/reparasjon Wøyen kl. 18-21
torsd. 10.10 Ung Husflid/torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
mand. 14.10 Kretsrepresentantsmøte Wøyen kl. 18-21
sønd. 20.10 Ungdomsklubb Presterud kl. 15-18
ons. 23.10 Husflidskafé/reparasjon Presterud kl. 18-21
tord. 24.10 Ung Husflid/torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
ons. 30.10 Temamøte Wøyen kl. 19-21
torsd. 31.10 Husflidskafé/reparasjon Eiksmarka kl. 18-21
fred. 01.11 Tur til Mårbacka Mårbacka, Sverige kl. 08-20:30
ons. 06.11 Husflidskafé/reparasjon Wøyen kl. 18-21
torsd. 07.11 Ung Husflid/torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
sønd. 17.11 Ungdomsklubb Presterud kl. 15-18
ons. 20.11 Husflidskafé/reparasjon Presterud kl. 18-21
torsd. 21.11 Ung Husflid/juleaktiviteter med torsdagsklubben Presterud kl. 17-19
23/24.11 Julemarked Kommunegården 10-16 lørdag og 12-16 søndag
lørd. 30.11. Juleaktiviteter for barn (ingen påmelding) Wøyen kl. 11-16
sønd. 01.12 Ungdomsklubb (julavslutning) Presterud kl. 15-18
06./7./8.12 Julegaveverksted (påmelding) Wøyen kl. 17-19 og kl. 11-16 (lørd./sønd)
09.12. Julegrøt for medlemmer Wøyen kl. 18-21