Historien

Bærum Husflidsforening ble stiftet i juni 1922 og er den største husflidsforeningen i Norge. Organisasjonsmessig er foreningen knyttet til Akershus Fylkeshusflidslag med Norges Husflidslag på toppen. Foreningen har pr. 31.10.2022 437 betalende medlemmer. Antall kurs våren 2023 er 31, og antall studieringer våren 2023 er 16.