Historien

Bærum Husflidsforening ble stiftet i juni 1922 og er den største husflidsforeningen i Norge. Organisasjonsmessig er foreningen knyttet til Akershus Fylkeshusflidslag med Norges Husflidslag på toppen. Foreningen har pr. 31.12.2014 521 medlemmer. Antall kurs våren 2015 er 25, og antall studieringer våren 2015 er 19.